τσάντα από κουρελού -συνέχεια / rag tote bag -more!Χειροποίητη τσάντα από κουρελού  σε κίτρινο / handmade kourelou tote bag in soft yellow.Σχόλια